Invitation til gl. elevdag 2015 (Ny)

Indbydelse til Gl. elevdag lørdag d. 30. maj 2015

Alle tidligere elever er velkomne til en hyggelig og festlig dag med middag, underholdning, udstillinger og snak med gamle elever.
Deltagelse i middag og kaffebord kræver tilmelding og betaling senest 2 uger før elevmødet.

Program:
11.30:            Velkomst og sang i Foredragssalen
12.00:            Middag for alle i Spisesalen
13.00:            Fotografering af jubilæumshold i haven foran Spisesalen
13.30:            Show i Hallen
15.00:            Kaffe
16.00:            Hjem
Efter forestillingen er der mulighed for at spille volley i hallen eller se elevernes værker fra året udstillet i Landbrugsbygningen. HUSK sportstøj.

Priser:

For middag og kaffe:          130,00 kr.
Sodavand betales særskilt ved middagen.

Indbetales senest 15.maj på:
Bank reg. nr. 2730 og kontonr. 3780 140 029
Oplys navn og årgang ved betaling/tilmelding.

Tilmelding og betaling senest fredag den 15. maj 2015

Med venlig hilsen

Høng Efterskole

Høng Efterskole tilbyder nu Cambridge engelsk

Cambridge English - Høng Efterskole

Høng Efterskole er blevet godkendt til Cambridge engelsk som den tredje efterskole på Sjælland. Dette betyder at man fremover kan få engelsk som 2 times valgfag. Dette afsluttes med en eksamen sidst på året, som rettes i Cambridge. Prøven er internationalt anerkendt og de elever der gennemfører eksamen får et diplom, udstedt af Cambridge. OBS. Man skal være opmærksom på, at der er en egenbetaling på kr. 1000,-, hvis man vælger at gå til prøve. Betalingen dækker alene de udgifter skolen har til Cambridge University ifm. prøveaflæggelse.