Sådan bliver du tilmeldt

Tilmelding

Hvis det rumler i maven, så tjek om du har fået besøg af en sommerfuglesværm! Vi kan nemlig godt forstå, hvis du glæder dig til Høng Efterskole!

Sådan bliver du tilmeldt

Vi optager eleverne i den rækkefølge de tilmelder sig. For at blive tilmeldt Høng Efterskole skal I have været på rundvisning/Efterskolernes dag eller  aften , udfyldt elektronisk indmeldelsesblanket OG indbetalt  indmeldelsesgebyr.

Vi “sorterer” altså ikke eleverne, bortset fra at der er et bestemt antal pige- og drengepladser på hhv. 9. og 10. klassetrin og på linjefagene.

Din tilmelding sker i 4 steps

Step 1

Rundvisning og en samtale

For at blive optaget skal du have aflagt skolen et besøg. Her får du en rundvisning og en samtale med skolens forstander eller viceforstander. Dette tager 1,5 timer og foregår på hverdags eftermiddage. Besøg aftales med sekretæren på 58 85 20 05.

Step 2

Indmeldelse & gebyr

Hvis I er interesseret efter besøget, skal I indmeldes og indbetale et indmeldelsesgebyr på 1000  kr.

Bliv indmeldt online:
Indmeldelse gøres online: HER

Indbetaling af gebyr:
Indmeldelsesgebyret på 1000 kr. kan betales som WebBetaling eller på reg. nr. 0519  konto 0000 246 511
Indmeldelsesgebyret kan også indbetales på MobilePay på nr. 75006 (Det ER 5 cifre).

Husk at opgive elevens navn og år for ophold.

Step 3

Skoleudtalelse og karakterblad

I skal indhente en skoleudtalelse og seneste karakterblad fra nuværende skole og sende dem til Høng Efterskole i senest 1. februar   før skolestart.
Hvis du har  fået støtte- eller specialundervisning skal vi ligeledes vide det  inden 1. februar før skolestart, så vi har mulighed for at yde den bedste støtte., når du er elev på skolen. I tilfælde af støtte- eller specialundervisning skal vi have en udtalelse fra PPR -en pædagogisk psykologisk vurdering.

Step 4

Et halvt år før du skal starte udsender vi en opkrævning på  4150  kr. Dette dækker: depositum på  2750 kr, der bruges til dækning af evt. ødelagte ting i skoleåret eller tilbagebetales og  1400 kr. til en startpakke til bl.a. skoletøj, der kan beholdes efter opholdet.

Diverse praktiske links

Pakkeliste mv.

Pakkeliste  med det nødvendige og lidt til ved skolestart – se HER

Bemærk!  Når en kommende 10. klasseselev (der er optaget på skolen) udfylder sin uddannelsesplan på  optagelse.dk  bliver man bedt om at “angive journalnummer eller lignende ved skriftlig aftale om optagelse”.  I dette felt  indsættes/skrives: HØNG