Det officielle

Officielt

Vi tror på, at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i den personlige udvikling.

Værdigrundlag

Høng Efterskoles værdigrundlag

Høng Efterskole er en almendannende skole, hvor fysisk aktivitet og praktiske, kreative og  musiske fag vægtes i samme grad som de boglige fag.Vi tror på, det er vigtigt, at vi sammen skaber en dagligdag med faste rammer, og gennem  niveaudeling, inspiration og motivation i undervisningen giver den enkelte elev mulighed  for den bedste indlæring og personlig succes.

Vi tror på, at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er  grundlæggende elementer i den personlige udvikling og dannelsen af det hele menneske.
Vi ser det som forudsætningen for at kunne tage ansvar, at udvise engagement og forvalte frihed i fællesskabet.

Behandlet på bestyrelsesmødet d. 21. marts 2003
Forelagt på generalforsamlingen d. 21.marts 2003

Bemærkninger til værdigrundlag

Med faste rammer mener vi:

 • En husorden, der skal overholdes
 • Tryghed for den enkelte
 • En harmonisk hverdag præget af tillid, nærvær og humor
 • Plads til fælles oplevelser og anderledes dage

Med niveaudeling, inspiration og motivation mener vi:

 • At vi møder den enkelte elev der, hvor han eller hun er fagligt
 • At niveaudelingen rummer motivation og tryghed for den enkelte
 • At den enkelte elev griber chancen og udnytter sine evner
 • At den enkelte elev forberedes til sit videre uddannelsesforløb
 • At skolens fysiske rammer udnyttes

Med vi skaber sammen mener vi:

 • At skolens bestyrelse er engageret i skolen og står bag dens arbejde
 • At skolens ansatte har ansvar for, at hverdagen fungerer både pædagogisk og organisatorisk
 • At forældre og elever er bekendte med, hvad skolen står for og bakker op om skolen og dens arbejde

Med gensidig respekt, forventning og at stille krav mener vi:

 • At elever og lærere tager del i ansvaret for undervisning og fritid
 • At elever og lærere er personligt nærværende og udviser engagement
 • At man i tale og omgangsform viser respekt for hinanden uanset forskelligheder
 • At man som menneske udvikler sig i samspil med andre

Behandlet på bestyrelsesmødet d. 21. marts 2003
Forelagt på generalforsamlingen d. 21.marts 2003

Indholdsplaner

Indholdsplanerne kan  downloades   Indholdsplan 2017_2018

Officielt

“Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.”

Officielle links

Oplysninger om prøvekarakterer kan ses HER

Overgangsfrekvens til anden uddannelse/beskæftigelse kan ses HER

Fødevarestyrelsens kontrolrapport kan ses  HER

Downloads

Download skolens  vedtægter HER . Vedtægterne er offentliggjort på skolens hjemmeside  den 15. april 2016.

Download Årsplanen   for skoleåret 2017/18   HER

Evaluering

Evaluering

Download skolens  selvevaluering 2015/2016   HER

Download skolens undervisningsmiljøvurdering  2015/2016   HER