Viden forpligter

Undervisning

"Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world" Nelson Mandela

Niveaudeling

Niveaudeling

Alle eleverne undervises på niveaudelte hold, som de indplaceres på efter en prøve i starten af skoleåret. Alle nedenstående fag afsluttes med FS9/FS10-prøve.

 • Dansk -niveaudelt på 5 niveauer
 • Matematik -niveaudelt på 5 niveauer
 • Engelsk -niveaudelt på 5 niveauer
 • Tysk, -niveaudelt på 3 niveauer

Fra skoleåret 2018/2019 har vi ikke niveaudeling på Høng Efterskole.

Fagoversigt

Fagoversigt 9. kl.

Alle nedenstående fag afsluttes med FS9-prøve. Der ud over tilbydes tysk, niveaudelt på 3 niveauer, der afsluttens med FS9-prøve.

 • Dansk -niveaudelt på 5 niveauer
 • Matematik -niveaudelt på 5 niveauer
 • Engelsk -niveaudelt på 5 niveauer
 • Samfundsfag
 • Kristendom
 • Historie
 • Biologi
 • Geografi
 • Fysik/kemi
 • Idræt
Fagoversigt 10. kl.

Alle nedenstående fag afsluttes med enten FS9 eller FS10-prøve. Der ud over tilbydes tysk, -niveaudelt på 3 niveauer og fysik/kemi. Begge afsluttes med FS10-prøve.

 • Dansk -niveaudelt på 5 niveauer
 • Matematik -niveaudelt på 5 niveauer
 • Engelsk -niveaudelt på 5 niveauer

Boglige fag

Dansk

Dansk er obligatorisk fag for alle elever. Her får du mulighed for lytte, tale, læse og skrive sådan, at du bliver i stand til at opfatte, vurdere og udtrykke dig varieret og nuanceret. I mundtlig dansk arbejdes der med trykte tekster, bånd ,film og billeder samt grammatik. En del af danskundervisningen er et kursus i data, sådan, at du kan bruge pc’eren som et værktøj til stilskrivning og til internetsøgning. I skriftlig dansk arbejder vi med emnestil, billedanalyse, brevskrivning, ansøgninger m.v. Faget er samlæst 9.-10. kl. da vi har niveaudeling i 5 danskhold. Faget er tildelt fem lektioner ugentligt.

Matematik

Matematik er obligatorisk fag for alle elever. Som hjælp til at løse teoretiske og praktiske opgaver i hverdagen, er matematik det fag, der kan give dig nogle grundlæggende, elementære færdigheder. Vi arbejder med forskellige begreber såsom formler, symboler og regningsarter, og stillede opgaver af både teoretisk og praktisk art med relation til hverdagen. Faget er samlæst 9.-10. kl. da vi har niveaudeling i seks niveauer og eleverne er delt på 5 matematikhold. Faget er tildelt fem lektioner ugentligt.

Sprog

Engelsk er obligatorisk fag for alle 9. og 10. klasses elever
Tysk er et valgfag.

For begge sprog gælder det, at du opnår færdigheder i sprogene gennem det daglige arbejde med at udtrykke dine egne meninger, og i at kunne forstå andres. Der arbejdes med grammatik, avisartikler, sange, billeder m.m. Desuden arbejdes der med de fremmede landes kulturer og samfundsmæssige forhold. Fagene er samlæst 9.-10. kl. da vi har niveaudeling og eleverne er delt ind efter hvor meget de kan. Fagene er tildelt 3 lektioner om ugen. I engelsk og tysk afholdes der afgangsprøver på såvel 9. som 10. klasses niveau

Fysik/kemi

I fysik/kemi vil du opnå kundskaber og færdigheder i arbejdsmetoder og udtryksformer, som forekommer inden for fagområdet.

Fysik 9. kl.
Faget Fysik 9. kl. er tildelt 2 x 45 min lektioner om ugen. Der føres op til afgangsprøve på FS9-niveau.

Fysik 10. kl.
Faget Fysik 10 kl. er tildelt 2×45 min om ugen. Der føres op til afgangsprøve på FS10-niveau.

Karaktergennemsnit

Se skolens karaktergennemsnit her
Se skolens karakterfordeling her

Skema

Årskalender

Download årskalender  2. halvår 2017 her

Download årskalender  1. halvår 2018 her

Tider

Eksempel på en almindelig efterskoledag:

 • 7.00-7.30 Morgenmad
 • 7.30-7.55  Rengøring af områder
 • 8.00-8.15 Morgensamling
 • 8.15-9.45 1½ times undervisning = 2 lektioner
 • 9.45-10.10  Forfriskning
 • 10.10-11.40 1½ times undervisning = 2 lektioner
 • 11.45-12.45 Middag i spisesalen – pause
 • 12.45-14.15 1½ times undervisning = 2 lektioner
 • 14.15-14.30 Forfriskning
 • 14.30-16.00 1½ times undervisning = 2 lektioner
 • 16.00-16.45    1 lektion
 • 17.30-17.55 Værelsesrengøring
 • 18.00 Aftensmad
 • 18.45-19.30 Lektiecafe/stilletime
 • 19.30-21.00 Efterskoleliv -fritid eller aktivitet
 • 21.00 Forfriskning
 • 22.00 På eget værelse – godnat
 • 22.30 Slukket lys