Bonusfag

Vigtigt: Læs først…

Læs først... Vigtigt at vide om bonusfag

Vigtigt at vide om bonusfag

Alle elever har tre bonusfag i løbet af skoleåret.

Vi udbyder  og fordeler eleverne på  fagene, så de får afprøvet fag, de ikke umiddelbart havde tænkt kunne fange deres interesse.
Her nedenfor kan du se hvilke fag der kunne   udbydes. Det er eksempler på fag, men hvilke fag og hvor mange der udbydes, er forskelligt fra årgang til årgang.

Lektioner pr. uge for bonusfag1
Tilbydes hvemAlle elever