Hvad koster et ophold mon?

Økonomi

Hvad koster det

En efterskole er en privat skole, og derfor skal der betales skolepenge for at være elev.  I skoleåret 2018/2019 er ugeprisen fastsat til kr. 2350,- /elev i 42 uger. Fra det beløb skal fratrækkes statsstøtte. For det beløb får du undervisning, kost, logi, lejrskoler, emneuger, temadage og materialer.

Hvor kan jeg få tilskud?

Staten yder tilskud til alle elever på efterskole. Disse er hhv. indkomstbestemte og faste.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Statstilskuddet beregnes efter husstandsindkomst og antallet af børn under 18 år på adressen. Se betalingsberegning eller henvend dig til skolens sekretær på 58 85 20 05.

Egenbetalingen

Egenbetaling fordeles på 11 rater. 1. rate forfalder 10. juni som  et ácontobeløb. Dette modregnes i de to sidste betalinger.

Afbrydelse af opholdet efter skolestart

Afbrydelse af opholdet efter skolestart skal ske skriftligt og ved en skole-/kursusuges afslutning. Ved udmeldelse betales et gebyr på 5.500 kr. i skoleåret 2018/2019. Dette gælder også, hvis det er skolen, der vælger at bringe samarbejdet til ophør.

Links

Yderligere info om økonomi hos efterskole.dk  HER

Prisberegn hos efterskole.dk HER

suscipit id libero in ipsum eleifend elementum quis,