Værdigrundlag

Refleksionsår

Hovedreglen for samværet på skolen er frihed under ansvar. Vi vil inspirere hinanden til samarbejde og ansvarsfølelse.

Ta´et refleksionsår på Høng Efterskole

Vi lægger vægt på at skabe et lærested og et værested, hvor alle, både elever og lærere, lever i et forpligtende fællesskab og inspirerer hinanden til samarbejde og ansvarsfølelse. Vi lægger op til frihed under ansvar, hvilket indebærer, at vi kan stole på hinanden, at vi respekterer hinanden og at vores samvær er præget af en god omgangstone. Hovedreglen for samværet på skolen er frihed under ansvar. For at skabe et godt skoleår for alle, har vi nogle samværsregler, som du bør læse grundigt, så du kan tage stilling til om Høng Efterskole er noget for dig.

 

Værdigrundlag
Hos os tror vi på

 • udvikling gennem tryghed, selvstændighed og ansvarlighed
 • værdien af tillid, nærvær og omsorg
 • et fællesskab baseret på gensidig respekt og tolerance
 • at vores arbejde bæres af professionalisme og faglighed
 • social ansvarlighed
 • læring gennem fordybelse og refleksion
 • bæredygtighed

Det ser og gør vi gennem

 • den fælles undren
 • det ligeværdige møde, der gør os i stand til selv at erfare og konkludere
 • det forpligtende, identitetsskabende fællesskab
 • anerkendende tilgang elever og ansatte imellem
 • processer der inspirerer til robusthed og refleksion
 • fokus på miljø og omverden

Derved skaber vi

 • fundament for dannelse af demokratiske, velorienterede og ansvarlige verdensborgere
 • engagerede mennesker med mod og vilje til at gøre en forskel
 • tolerante mennesker med forståelse for omverdenens diversitet

Vedtaget på generalforsamlingen den 17. april 2018

 

Vedtægter

Download skolens vedtægter HER

 

 

Regler og husorden

Hjælpsomhed, ærlighed, tillid og tolerance er forudsætningen for at vi får et godt sammenhold!

Rammer

 • Vi forventer af vore elever, at de vil medvirke til, at alle kan føle sig trygge på skolen. Vi accepterer f.eks. ikke mobning.
 • Vi forventer, at eleverne retter sig efter skolens regler og de henstillinger, de måtte få.
 • Af hensyn til og af respekt for hinanden er sex ikke tilladt på skolen.
 • Det er forbudt for eleverne at bruge og være i besiddelse af øl, spiritus, narkotiske stoffer og lignende. Som elev på Høng Efterskole, bruger eller indtager man heller ikke narkotiske stoffer i weekender eller ferier. 

Hvis man er sammen med kammerater, der bryder skolens rammer og ikke straks trækker sig fra det, er man en del af det. Vi forventer, af vores elever, at de medvirker til det gode og konstruktive fællesskab. 

Hvis ovenstående ikke overholdes, er det brud på skolens husorden og kan være bortvisningsgrund.

Husorden

 • Alle elever udviser almindelig god opførsel
 • Du skal føre et ordentligt sprog og uden nedsættende gloser.
 • Skolen røgfri. Det gælder cigaretter, e-cigaretter, snus og lignende. Rygning er ikke tilladt hverken på skolen eller uden udenfor skolen.
  Vi sender ikke elever permanent hjem for rygning. Hvis du ryger, beder vi dig tage hjem til dine forældre for at blive røgfri. Skulle de ske flere gange, må der nødvendigvis lidt flere dage til, for at blive røgfri.
 • Mobiltelefoner – Skal være slukket og usynlig ved måltider, al undervisning og alle fællesarrangementer.
 • Alle elever møder selvfølgelig til tiden. – Det gælder både timer, måltider og fællesarrangementer
 • Man passer sine ting – Det betyder, at man følger med i undervisningen, lave lektierne/aflevere til tiden
 • Vi forventer at eleven er kommet for at få noget ud af det, og tager aktivt del i arbejdet på klassen
 • Som elev overholder man aftaler – Man skal være til at stole på. 
 • En HE-elev er en god kammerat -Vi accepterer ikke mobning, racisme eller lignende. Vær’ overfor andre, som du ønsker de skal være mod dig.
 • Som elev på HE, opholder man sig ikke i byen. Man er kommet på efterskole for at være sammen med de kammerater, der er på skolen. Hvis man bevæger sig uden for skolens område for at handle el. lign., skal det foregå inden kl. 21.
 • Med ansvar følger en stor grad af frihed. Vi forventer at eleven lever op til dette. 
Kost og rygepolitik

Skolen bestræber sig på altid at anvende levnedsmidler af høj kvalitet. Maden er hjemmelavet og der anvendes friske råvarer. Kosten lever op til  kostrådene  om de “6 om dagen”.

Kost

 • Morgenmad:  Ta’ selv buffet med te, kaffe, mælk, diverse morgenmadsprodukter og skyr, friskbagt grovbrød, rugbrød,  ost, marmelade, frugt
 • Formiddagsforfriskning:  F.eks. en grovbolle, frugt, knækbrød eller kiks
 • Middagsmad:   Et varmt måltid  med flere slags  salat. Mulighed for vegetarkost, spec. kost, diæt ved aftale med køkken.
 • Eftermiddagsforfriskning:   F.eks. grovbolle og frugt
 • Aftensmad:  Kold  ta’-selv buffet, salatbar og frugt
 • Aftenforfriskning:  F.eks. grovbolle, kage og  frugt dertil te.

Rygepolitik

Høng efterskole er  RØGFRI som alle andre efterskoler i Danmark. Alle kommende elever og forældre er orienteret om dette, og bør derfor forholde sig aktivt til evt. rygestop  i god tid inden skolestart. Forældre og andre gæster er nødt til at bevæge sig  udenfor skolens område, hvis de er nødt til at ryge.

Smiley

Læs kontrolrapporten “Smiley” for Høng Efterskoles fødevarehygiejne på Fødevarestyrelsens hjemmeside

 

Forældresamarbejde

For at det skal blive et rigtig godt år for eleven, er det vigtigt at vi, skolen og forældre samarbejder. Allerede fra skolestart fordeles husene med elever mellem lærerne. Ca.  40  elever har 4 huslærere. En af disse huslærere er samtidig den enkelte elevs kontaktlærer.

Læreren holder øje med elevens trivsel både socialt og fagligt. Holder kontakten til hjemmet og er i mange situationer nærmest “reservefar/ mor”. Store og små problemer forsøges løst evt. i samarbejde med hjemmet. Vi vil gerne i årets løb se forældrene på skolen, og derfor inviterer vi jævnligt dels til konsultationer med kontaktlæreren, og dels til forskellige andre arrangementer som eksempelvis “efterskole for en dag”, show, elevudstilling eller musikarrangement. Desuden er det selvfølgelig muligt at aftale besøg på skolen fra I derhjemme.