Highlights om Høng Efterskole

Historie

Efterskolens historie kan føres tilbage til 1866, hvor Høng Folkehøjskole blev opført.

Historie

Vi kan føre Høng Efterskoles historie tilbage til 1866, hvor Høng Folkehøjskole blev opført. Højskolen var dog startet allerede i 1864 i en dagligstue i Sæby ved Høng. Høng Folkehøjskole er mor, bedstemor eller oldemor til de mange Høng-skoler, bl.a. Høng Privatskole,  Høng Landbrugsskole,  Høng Erhversskole, Høng Efterskole og  Høng Gymnasium og HF.

Den første skolebygning fra dengang, indgår stadig i kernen af det store bygningskompleks som udgør Høng efterskole idag. Højskolens første forstander E.M. Rotwitt blev hentet over til Sjælland fra Uldum højskole, og ledte skolen i dens første år (1864-72). Siden blev han afløst af Anders Jørgensen, og det var ham der fik ideerne til at starte de mange andre projekter op i byen.

Den gamle foredragssal hvor Anders Jørgensen talte fra, er bevaret i oprindelig stand, og huser stadig stedets morgensamlinger.Højskolen fungerede som sådan indtil 1925, da de samvirkende sjællandske Husmandsforeninger overtog skolen for at omdanne den til Husmandsskole. I dag er skolen en privat selvejende institution, der siden 1954 har fungeret som grundtvigsk efterskole. Sjællandske familiebrug udpeger stadig 2 af de 7 medlemmer i bestyrelsen.

Forstanderpar siden 1948

1948-64 Ernst og Gerda Fink

1964-74 Chr. og Grethe Marie Mouridsen

1974-92 Johannes og Bodil Ulriksen

1992-2014 Bente Johnsen og Aksel Johansen

2014- Thorkild Specht

Tidslinje

1864 Højskolen grundlagt – lejede lokaler i Sæby

1866 Højskolen flytter til Høng – første bygning

1872 Anders Jørgensen afløser E.M. Rotwitt

1912 Tormod Jørgensen overtager skolen fra sin far og forsøger at starte en udvidet højskole

1925 De Samvirkende Sjællandske Husmands-foreninger overtager skolen og omdanner den til husmandsskole

1954 på grund af svigtende elevtal på husmandsskolen tilknyttes en efterskoleafdeling: piger om sommeren og drenge om vinteren.

1963 Nu udelukkende efter-skole med fællesophold på 10 måneder

2014  Sjællandske husmandsbrug trækker sig fra bestyrelsen i fred og fordragelighed.