Sådan bliver du tilmeldt

Tilmelding

Hvis det rumler i maven, så tjek om du har fået besøg af en sommerfuglesværm! Vi kan nemlig godt forstå, hvis du glæder dig til Høng Efterskole!

Sådan bliver du tilmeldt

Vi optager eleverne i den rækkefølge de tilmelder sig. For at blive tilmeldt Høng Efterskole skal I have udfyldt elektronisk indmeldelsesblanket OG indbetalt indmeldelsesgebyr.
Det er vigtigt for os, at I ved, hvad det er for en skole, hvilke værdier vi har og hvilken pædagogisk tilgang vi har til vores elever på skolen. Du kan godt tilmelde dig nu (husk at indbetale indmeldelsesgebyr), men du skal have været på rundvisning eller Efterskolernes dag / Efterskolernes aften senest 31. december året før du starter.

Vi “sorterer” ikke eleverne, bortset fra at der er et bestemt antal pige- og drengepladser på hhv. 9. og 10. klassetrin og på linjefagene.

Din tilmelding sker i 4 steps

Step 1

Indmeldelse & gebyr

Hvis I er interesseret efter besøget, skal I indmeldes og indbetale et indmeldelsesgebyr på 1000 kr. (fra skoleåret 2021/2022 er indmeldesgebyret  1500,-)
Tilmeldingsgebyret returneres ikke.

Bliv indmeldt online:
Indmeldelse gøres online: HER

Indbetaling af gebyr:
Indmeldelsesgebyret på 1000kr. (fra skoleåret 2021/2022 er indmeldesgebyret  1500,-) kan betales som WebBetaling eller på reg. nr. 0519  konto 0000 246 511
Husk at opgive elevens navn og år for ophold.

Step 2

Rundvisning og samtale

For at blive optaget skal du have aflagt skolen et besøg inden 31. december året før du starter. Her fortæller vi bla. om skolens værdigrundlag og vores pædagogiske ståsted og du får en rundvisning ved et par af vores nuværende elever. Dette tager 1,5 timer og foregår på hverdagsaften. Besøg aftales med sekretæren på 58 85 20 05.

Step 3

Skoleudtalelse og karakterblad

I skal indhente en skoleudtalelse og seneste karakterblad fra nuværende skole og sende dem til Høng Efterskole i senest 1. december  før skolestart.
Hvis du har fået støtte- eller specialundervisning skal vi ligeledes vide det inden 1. december før skolestart, så vi har mulighed for at yde den bedste støtte, når du er elev på skolen. I tilfælde af støtte- eller specialundervisning skal vi have en udtalelse fra PPR -en pædagogisk psykologisk vurdering.

Step 4

Et halvt år før du skal starte udsender vi en opkrævning på  4150  kr.
Dette dækker: depositum på  2750 kr, der bruges til dækning af evt. ødelagte ting i skoleåret eller tilbagebetales og 1500 kr.  til en startpakke til bl.a. skoletøj, der kan beholdes efter opholdet.

Diverse praktiske links

Pakkeliste mv.

Pakkeliste med det nødvendige og lidt til ved skolestart – se HER

Bemærk! Når en kommende 10. klasseselev (der er optaget på skolen) udfylder sin uddannelsesplan på  optagelse.dk bliver man bedt om at “angive journalnummer eller lignende ved skriftlig aftale om optagelse”. I dette felt indsættes/skrives: HØNG

massa mattis tristique dictum leo commodo