Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges fra Skolekredsen, der består af såvel lokale folk, forældre til forhenværende og nuværende elever samt tidligere elever.

Bestyrelse

Skolen er en selvejende institution, der har en skolekreds. Denne består af såvel lokale folk, forældre til forhenværende og nuværende elever samt tidligere elever. De deler en fælles interesse for skolen, og støtter herved skolens arbejde.

Bestyrelsen består af 7 personer, som vælges på skolens generalforsamling inden slutningen af april måned. I mellem  to generalforsamlinger har bestyrelsen den overordnede ledelse af skolen, den daglige ledelse varetages af skolens forstander.

Til bestyrelsesmøderne deltager udover bestyrelsen,  en medarbejderrepræsentant, viceforstander og forstanderen. Bestyrelsen holder  cirka  fire møder om året afhængig af behovet.

Nuværende bestyrelse
Opdateret pr. april 2019
  • Flemming Andersen, bankdirektør (formand)
    mail: Flemming Andersen
  • Ellen Juul, ledelseskonsulent  (næstformand)
  • Karl-Åge Hornshøj Poulsen,  ejendomsrådgiver
  • Jens Lerager, erhvervschef
  • Jørgen Assenholt, pensioneret lærer
  • Rune Borger Rasmussen
  • Mads Skrubbeltrang, rektor
quis, non nunc ut odio ut Sed pulvinar justo luctus ut id