Viden forpligter

Undervisning

"Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world" Nelson Mandela

Niveaudeling

Vælg mellem FS10-hold og Step10

Eleverne kan vælge almindelige undervisning på FS10-prøvehold eller vælge STEP10 med anderledes prøveformer dvs. at de ikke går til FS10-prøve.

 


STEP10 er en klasse med alternative prøveformer. STEP10 er til dig, der allerede kan. Dig, som er stærk fagligt og vil lære redskaber, som gør dig parat til ungdomsuddannelse.

 STEP10 er der, hvor du træder videre. Videre i tilværelsen. Videre fra at være elev til at være studerende. Vi vil ikke længere fodre dig som en fugleunge. Her lærer du at flyve selv. Vi danner og uddanner dig til at bruge din viden og dine færdigheder, så du kan bidrage som oplyst og aktiv medborger. Og du kan! Dine vinger er klar til at bære. Det er kun dig, der holder dig tilbage.

 Whoa, lyder det svedigt? You bet – det er på STEP10, du virkelig kommer på arbejde. Fri af folkeskolens FS10-prøve betyder IKKE arbejdsfri. Du skal ikke til eksamen, men du kommer til at kaste dig ud i brusende læring gennem hele året. På STEP10 stepper vi op. Du kommer til at lære med kroppen og sanserne. Analysere og tænke filosofisk. Se de store linjer i samfundet, revolution, evolution, Sturm und Drang. Skabe din egen matematiske metode. Tale fra en talerstol, formidle med kropssproget, øve dig på virkeligheden.

Om et par år har du stemmeret. Om et par måneder skal du vælge, hvad du vil være, når du bliver stor. Det kommer du til på STEP10. Vi river tæppet væk under fødderne på dig og kaster dig ud i kaos. Men du har altid en livline. Vi flyver altid sammen med dig.

Du får et helt år, hvor vi løfter dig fra folkeskoleelev til studieklar på en ungdomsuddannelse. Du lærer at tænke kritisk, skrive projekter, interviewe, strukturere, formidle og performe. Vi hælder dansk, engelsk og matematik ned i en boblende kedel og blander fagene. Med historie, kultur og samfund. Med hinanden. Så du pludselig forstår sammenhængene.

 Du lærer livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. For det er dig, som skal løfte samfundet videre. Intet mindre.

 Er du parat til at kaste dig ud over kanten og prøve helt ny læring? Så spring med på STEP10.

 

 

Boglige fag

Dansk

Dansk er obligatorisk fag for alle elever på de almindelige FS10-hold. Her får du mulighed for lytte, tale, læse og skrive sådan, at du bliver i stand til at opfatte, vurdere og udtrykke dig varieret og nuanceret. I mundtlig dansk arbejdes der med trykte tekster, bånd ,film og billeder samt grammatik. En del af danskundervisningen er et kursus i data, sådan, at du kan bruge pc’eren som et værktøj til stilskrivning og til internetsøgning. I skriftlig dansk arbejder vi med emnestil, billedanalyse, brevskrivning, ansøgninger m.v.  Faget er tildelt fem lektioner ugentligt.

Matematik

Matematik er obligatorisk fag for alle elever på de almindelige FS10-hold. Som hjælp til at løse teoretiske og praktiske opgaver i hverdagen, er matematik det fag, der kan give dig nogle grundlæggende, elementære færdigheder. Vi arbejder med forskellige begreber såsom formler, symboler og regningsarter, og stillede opgaver af både teoretisk og praktisk art med relation til hverdagen.  Faget er tildelt fem lektioner ugentligt.

Sprog

Engelsk  er obligatorisk fag for alle  FS10-hold.
Tysk er  et tilbudsfag uden prøve i 10. kl.

FRANSK UDBYDES IKKE FRA SKOLEÅRET 19/20

For engelsk og tysk gælder det, at du opnår færdigheder i sprogene gennem det daglige arbejde med at udtrykke dine egne meninger, og i at kunne forstå andres. Der arbejdes med grammatik, avisartikler, sange, billeder m.m. Desuden arbejdes der med de fremmede landes kulturer og samfundsmæssige forhold.

 

I 10. kl. er  engelsk tildelt 4 lektioner om ugen.
Tysk valgfrit i 10. kl. og er tildelt 2 timer om ugen. Tysk er IKKE et prøvefag.

Fysik/kemi

I fysik/kemi vil du opnå kundskaber og færdigheder i arbejdsmetoder og udtryksformer, som forekommer inden for fagområdet.

Fysik/kemi 10. kl.
Faget Fysik/kemi 10 kl. er tildelt 2×45 min om ugen. Fysik/kemi10 er prøvefri.

Karaktergennemsnit

Se skolens karaktergennemsnit her
Se skolens karakterfordeling her

Skema

Årskalender

Download årskalender  efteråret 2022 her

Download årskalender  foråret 2020 her

Tider

Eksempel på en almindelig efterskoledag:

 • 8.00-8.55 Morgenmad/oprydning på værelser
 • 9.00-9.15 Morgensamling
 • 9.15-10.45  Undervisning, 2 lektioner
 • 10.45-11.00  Pause/forfriskning
 • 11.00-12.00 Undervisning, 2 lektioner
 • 12.00-13.00 Middag i spisesalen   og  rengøring af områder
 • 13.00-13.30   Pause
 • 13.30-15.00 Undervisning, 2 lektioner
 • 15.00-15.15  Forfriskning
 • 15.15-16.45 Undervisning, 2 lektioner
 • 17.00-18.00 Evt. undervisning, 1 lektion
 • 18.00-19.00 Aftensmad
 • 19.00-19.45 Studietid
 • 19.34-21.30 Efterskoleliv -fritid eller aktivitet
 • 21.30 Aftensamling og forfriskning
 • 22.00 På gangene – godnat
 • 23.00 Slukket lys