Viden forpligter

Undervisning

"Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world" Nelson Mandela

Niveaudeling

Differentieret undervisning

Alle eleverne undervises på almindelige hold, men med differentieret undervisning i hovedfagene dansk, matematik og engelsk.  Alle nedenstående fag afsluttes med FS9/FS10-prøve.

FRA SKOLEÅRET 18/19 HAR VI IKKE NIVEAUDELING PÅ HØNG EFTERSKOLE

Fagoversigt

Fagoversigt 9. kl.

9. klasse bliver IKKE oprettet i skoleåret 2021/2022 pga. for få tilmeldinger

Alle nedenstående fag afsluttes med FS9-prøve. Der ud over tilbydes tysk, der afsluttens med FS9-prøve.

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Kristendom
 • Historie
 • Biologi
 • Geografi
 • Fysik/kemi
 • Idræt
Fagoversigt 10. kl.

Alle nedenstående fag afsluttes i udgangspunktet med FS10-prøve.  Der ud over tilbydes tysk og fysik/kemi som tilbudsfag uden prøve.

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Medborgerskab
 • Motion

Boglige fag

Dansk

Dansk er obligatorisk fag for alle elever. Her får du mulighed for lytte, tale, læse og skrive sådan, at du bliver i stand til at opfatte, vurdere og udtrykke dig varieret og nuanceret. I mundtlig dansk arbejdes der med trykte tekster, bånd ,film og billeder samt grammatik. En del af danskundervisningen er et kursus i data, sådan, at du kan bruge pc’eren som et værktøj til stilskrivning og til internetsøgning. I skriftlig dansk arbejder vi med emnestil, billedanalyse, brevskrivning, ansøgninger m.v.  Faget er tildelt fem lektioner ugentligt.

Matematik

Matematik er obligatorisk fag for alle elever. Som hjælp til at løse teoretiske og praktiske opgaver i hverdagen, er matematik det fag, der kan give dig nogle grundlæggende, elementære færdigheder. Vi arbejder med forskellige begreber såsom formler, symboler og regningsarter, og stillede opgaver af både teoretisk og praktisk art med relation til hverdagen.  Faget er tildelt fem lektioner ugentligt.

Sprog

Engelsk er obligatorisk fag for alle 9. og 10. klasses elever
Tysk er prøvefag i 9. kl. og tilbudsfag uden prøve i 10. kl.

FRANSK UDBYDES IKKE FRA SKOLEÅRET 19/20

For engelsk og tysk gælder det, at du opnår færdigheder i sprogene gennem det daglige arbejde med at udtrykke dine egne meninger, og i at kunne forstå andres. Der arbejdes med grammatik, avisartikler, sange, billeder m.m. Desuden arbejdes der med de fremmede landes kulturer og samfundsmæssige forhold.

I 9. kl. er engelsk er tildelt 4 lektioner om ugen og tysk er tildelt 3 lektioner om ugen. I engelsk og tysk går eleverne til FP9-prøven som afslutning på skoleåret.

I 10. kl. er  engelsk tildelt 4 lektioner om ugen. Eleverne går til FP10-prøven som afslutning på skoleåret.
Tysk valgfrit i 10. kl. og er tildelt 2 timer om ugen. Tysk er IKKE et prøvefag.

Fysik/kemi

I fysik/kemi vil du opnå kundskaber og færdigheder i arbejdsmetoder og udtryksformer, som forekommer inden for fagområdet.

Fysik/kemi 9. kl.
Faget Fysik/kemi 9. kl. er tildelt 2 x 45 min lektioner om ugen. Der føres op til afgangsprøve på FS9-niveau.

Fysik/kemi 10. kl.
Faget Fysik/kemi 10 kl. er tildelt 2×45 min om ugen. Fysik/kemi10 er prøvefri.

Karaktergennemsnit

Se skolens karaktergennemsnit her
Se skolens karakterfordeling her

Skema

Årskalender

Download årskalender  efteråret 2019 her

Download årskalender  foråret 2020 her

Tider

Eksempel på en almindelig efterskoledag:

 • 7.00-7.30 Morgenmad
 • 7.30-7.55  Oprydning på værelser
 • 8.00-8.15 Morgensamling
 • 8.15-9.45  Undervisning, 2 lektioner
 • 9.45-10.10  Forfriskning
 • 10.10-11.40 Undervisning, 2 lektioner
 • 11.45-13.00 Middag i spisesalen   og  rengøring af områder
 • 13.00-14.30 Undervisning, 2 lektioner
 • 14.30-14.45 Forfriskning
 • 14.45-16.15 Undervisning, 2 lektioner
 • 16.15-17.00 Undervisning, 1 lektion
 • 18.00 Aftensmad
 • 18.45-19.30 Lektiecafe/stilletime
 • 19.30-21.00 Efterskoleliv -fritid eller aktivitet
 • 21.00 Forfriskning
 • 22.00 På eget værelse – godnat
 • 22.30 Slukket lys